שאלה:

האם מותר להשתמש במשאף לחולי אסטמה בשבת?


תשובה:
ישנו איסור לקיחת תרופות בשבת. מהחשש לשחיקת סממנים. אמנם הטעם לא קיים היום אבל האיסור לא בטל. 
ודין זה מדובר באדם הסובל ממיחוש בעלמא. אבל חולה אפילו כזה שאין בו סכנה מותר לקחת תרופות בשבת
עיין ילקוט יוסף שבת כרך ד, עמוד קכט