חדשות האתר

רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
רוצה לקבל באופן שותף מאמרים חדשים?

אנו משתדלים כל שבוע לשלוח מאמר שבועי סביב פרשת השבוע ואקטואליה במבט תורני. לקבלת עדכונים ומאמרים מידי שבוע אנא השאירו פרטים בדף צור קשר ונצרף אתכם לרשימת התפוצה

קישור


מחפשים משקיע למיזם חברתי אינטרנטי

אנו עובדים בימים אלו על פיתוח אפליקציה חדשה שתאפשר בקלות רבה לקשר ביננו לאנשים בסביבתנו, להחליף מידע ולעזור אחד לשני.השקעה תמורת אחוזים במיזם.

שליחת הודעה


בית הארחה היושבת בגנים

חדרי אירוח זוגיים או משפחתיים עם נוף הרים מקסים. חדר אירוח גדול לקבוצות, עריכת סדנאות או הרצאות. חדר אוכל ומטבח לשמחות ולשבתות, עד 50 נפשות. ממוקם בישוב חרמש

היושבת בגנים
  2

 

 

בס"ד עיון בישעיה פרקים סג-סה

טיעוני ישעיהו:

ישעיה הנביא מפרק סג,י ועד סוף פרק סד' נכנס מתחת לאלונקה ולאחר נבואות הנחמה הוא פונה כעורך דין בשם ישראל לה' ומחפש דרכים להביא לזרוז נבואות הנחמה והגאולה השלמה. הוא "מזכיר לה' שהעלנו מארץ מצרים ועשה לנו ניסים גדולים, וזה כדי "לעשות לך שם תפארת"(סג,יד), קרי יש לך ה' תועלת בגאולתנו, והוא ממשיך בטענותיו מאז עידן הניסים הגדולים הכל השתנה, "איה קנאתך וגבורתיך" בזה שהפסקת לעשות לנו ניסים גם לא ניכרת גבורתך וכחך בעולם, וגם אהבתך וקנאתך לעם ישראל לא ניכרת, הלא אנו בוטחים רק בך.

ואז אומר הנביא דברים ממש קשים כלפי שמים "למה תתענו ה' מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך..."(סג,יז). מפרש רש"י כי בידך להסיר היצר הרע,[i] והמלבי"ם כותב:

למה תתענו ה', טוען עוד הלא צריך אתה לעשות זאת למענינו כי, א. ע"י שתראה לנו המון מעיך ורחמיך אנו לומדים דרכיך שאתה רחום וחנון וע"י שהמון מעיך ורחמיך אלי התאפקו הלא תתענו מדרכיך אלה שאין אנו רואים הרחמים והחנינה שלך, ב. הלא ע"י שתראה קנאתך וגבורתיך להעניש החוטאים ע"י נלמד יראת ה' שעי"כ מתיראים מענשיו אבל ע"י שאינך מראה קנאתך וגבורתך הלא על ידי זה תקשיח לבנו מיראתך וא"כ שוב למען עבדיך שבטי נחלתך (שהם עובדים אותך והם העם שבחרת לנחלה לך):[ii]

 

ותורף טענתו כפי פרוש המלבי"ם, למה אתה השם מסתיר פניך מאיתנו? על ידי שתרחם עלינו, תעשה לנו ניסים ותעניש החוטאים אנו נלמד להעריך ולאהוב את החסדים ונתרחק מהדרכים הרעות. הנביא רוצה שה' יראה את פניו בעולם, שיתן כבר כאן שכר לצדיקים ועונש לרשעים, רוצה שהשם יחזור כבר להשרות שכינתו בציון. ולפרוש רש"י ישעיהו מצפה מהשם שיסיר מאיתנו את עולו של היצר הרע הרודה בנו.

 

תשובת ה' לטענות הנביא ישעיהו מובאת בפרק סה:

 

כיצד אתה יכול לטעון שהבעיה הינה שאינני משרה את שכינתי בציון, אני "נדרשתי ללא שאלו נמצאתי ללא בקשוני"[iii] השרתי שכינתי בציון, הייתי זמין לבקשותיהם באמצעות עבדי הנביאים ואפליקציית אורים ותומים אפילו כשלא שאלו אותי שלחתי להם ישועה על ידי עבדי הנביאים, ובמקום לפנות לנביאי הם פנו לנביאי השקר ולדורשים אל המתים "היושבים בקברים"[iv]

ה' עונה לישעיהו, הלא השריתי שכינתי אל עם שלא דרש ולא פנה אלי. למרות שהיו לישראל נביאי אמת, אנשים הלכו לנביאי השקר. הסתרת הפנים והגלות באו לאחר הרבה סבלנות שהשם גילה כלפינו. אז כיצד אתה ישעיהו טוען שאם רק אשוב לגלות את פני, עם ישראל ישוב בתשובה והכל יהיה טוב?

 

אז היכן נשארה המחלוקת אם אכן נשארה? מה ענין הבקשה מהשם שיחזיר שכינתו לציון?

 

א. עצם הפניה והבקשה מה' להחזיר שכינתו, מקדמת אותנו ומוסיפה לנו זכויות. אתה ה' כעסת עלינו שהפנינו לך עורף, אז הנה אנו עכשיו מבקשים פניך. כשהנביא מבקש מה' להחזיר שכינתו, הוא מבקש בשם כל ישראל, הוא פועל לקרוב של כל ישראל לאבינו שבשמים.

ב. על פי פרושו של רש"י, גם בחטאים שלנו ה' "שותף" כי הוא שם בקרבנו את היצר הרע. אז אם ה' רוצה שאנו נתקן את דרכינו בבקשה שיסיר מאיתנו את היצר הרע, זו כוונת הבקשה ממנו- להשרות שכינתו בתוכנו, שה' ישכון בקרבנו ולא היצר הרע. נכון שהיו בעבר נביאים ואורים ותומים אבל היה גם יצר הרע והוא הסיט אותנו מדרך הישר. בעצם, בבקשה להסיר את היצר הרע יש כבר תהליך פנימי של חרטה, של עזיבת החטא, של תשובה אל ה'.

ג. אנו רואים שהצדיקים השונים במשך ההיסטוריה כולל ישעיה מתמקדים בטענה: מדוע צדיק ורע לו ואילו רשע וטוב לו? לטענתם אם הצדיקים היו מקבלים חיי רווחה ושלוה והרשעים היו סובלים, הבריות היו שבות התשובה ובא לציון גואל.. אז נכון שה' השגיח בעבר יותר, נכון שעשה ניסים, נכון ששלח לנו נביאים, אבל ברמת הפרט על פי רוב לא היה מורגש שכר המצוות לעומת העברות. אז למה ה' מאפשר מצב של צדיק ורע לו? אחת התשובות המובאות בגמרא, צדיק ורע לו הינו צדיק שאינו גמור.[v] אפשר לומר שרע לו כדי להביא אותו להיות צדיק גמור. אנו מבינים שהגברת ההשגחה בעולם ומתן שכר קרוב למעשי בני האדם אמנם יזרז את הגאולה ויחזיר את הבריות מהר בתשובה, אולם היא תהיה יותר שטחית. ונראה שזה סוד כל העיכובים בביאת משיח צדקנו וחזרת השכינה לציון-להעמיק את גודל התשובה והתיקון.

 

השלב השלישי-דברי הסיכום של הקב"ה לאחר הדין ודברים:

 

מפסוק יג' ה' מבשר לנו על שינויי ההנהגה שלו שהולכים להיות בזמן הגאולה:

לָכֵן כֹּה אָמַר אֲ-דֹנָי יְ-הוִה הִנֵּה עֲבָדַי יֹאכֵלוּ וְאַתֶּם תִּרְעָבוּ הִנֵּה עֲבָדַי יִשְׁתּוּ וְאַתֶּם תִּצְמָאוּ הִנֵּה עֲבָדַי יִשְׂמָחוּ וְאַתֶּם תֵּבֹשׁוּ[vi].ה' מבשר כאן שהוא אכן ישנה את הנהגת שכר ועונש, יהיה ניכר לעין כל שכר הצדיקים ולעומת זאת גם יראו כולם בעונש הרשעים. אֲשֶׁר הַמִּתְבָּרֵךְ בָּאָרֶץ יִתְבָּרֵךְ בֵּאלֹהֵי אָמֵן וְהַנִּשְׁבָּע בָּאָרֶץ יִשָּׁבַע בֵּאלֹהֵי אָמֵן כִּי נִשְׁכְּחוּ הַצָּרוֹת הָרִאשֹׁנוֹת וְכִי נִסְתְּרוּ מֵעֵינָי.[vii]

מה הכוונה? מסביר האבן עזרא:

וטעם באלהי אמן שיכיר כל העולם כי אין אלוה אמת זולתו, כי אמן מגזרת אמונה (ישעיהו כ"ה א') והוא תאר השם, והטעם שיודה שזהו אמת או מתפלל שיתאוה להיותו אמת:וטעם כי נשכחו הצרות שעברו על הצדיקים עובדי השם, כי בראות הרשעים שהצרות באות עליהם, היו מלעיגים בם ובעבודתם:[viii]

אבן עזרא מסביר ששינוי ההנהגה שיהיה בעולם, לא עוד צדיק ורע לו רשע וטוב לו, לא עוד צרות לצדיקים, הסוף לדרך רשעים צלחה, יביא להכרה של כל העולם שה' אלוהי אמת הוא, ורק בו ישבעו בני האדם זה לזה.

הנביא ממשיך ומתאר את הששון ושמחה שימצאו בירושלים ובעם ישראל בזמן הגאולה, ואומר:

לֹא יִהְיֶה מִשָּׁם עוֹד עוּל יָמִים וְזָקֵן אֲשֶׁר לֹא יְמַלֵּא אֶת יָמָיו כִּי הַנַּעַר בֶּן מֵאָה שָׁנָה יָמוּת וְהַחוֹטֶא בֶּן מֵאָה שָׁנָה יְקֻלָּל.[ix]

אומר האבן עזרא שסוף העולם ישוב כראשיתו, האנשים יחזרו לחיות תשע מאות שנה ויותר, ואם מישהו יפטר בן מאה יאמרו שמת נער.

בהקשר זה שואלים חכמינו למה נח הוליד את בניו בגיל כה מבוגר (500) ולא כמו אבותיו שילדו בגילאים הרבה יותר צעירים? מביא רש"י מהמדרש:

בן חמש מאות שנה. אָמַר רַבִּי יוּדָן מַה טַּעַם כָּל הַדּוֹרוֹת הוֹלִידוּ לְק' שָׁנָה וְזֶה לַחֲמֵשׁ מֵאוֹת? אָמַר הַקָּבָּ"ה אִם רְשָׁעִים הֵם יֹאבְדוּ בַמַּיִם וְרַע לְצַדִּיק זֶה, וְאִם צַדִּיקִים הֵם אַטְרִיחַ עָלָיו לַעֲשׂוֹת תֵּבוֹת הַרְבֵּה, כָּבַשׁ אֶת מַעְיָנוֹ וְלֹא הוֹלִיד עַד חֲמֵשׁ מֵאוֹת שָׁנָה, כְּדֵי שֶׁלֹּא יְהֵא יֶפֶת הַגָּדוֹל שֶׁבְּבָנָיו רָאוּי לָעֳנָשִׁין לִפְנֵי הַמַּבּוּל (בראשית רבה), דִּכְתִיב כִּי הַנַּעַר בֶּן מֵאָה שָׁנָה יָמוּת (ישעיהו ס"ה) רָאוּי לְעֹנֶשׁ לֶעָתִיד, וְכֵן לִפְנֵי מַתַּן תוֹרָה:[x]

חכמינו למדו ברברס מדברי הנביא ישעיהו, אם לעתיד לבוא הנער בן מאה שנה ימות, כך היה גם בראשית ההיסטוריה.

ועוד שתי הקבלות מענינות מופיעות בדברי הנביא לימי ראשית העולם: וְנָטְעוּ כְרָמִים וְאָכְלוּ פִּרְיָם.[xi]-מקור המזון שלנו יהיה עצי הפרי כמו בראשית העולם. זְאֵב וְטָלֶה יִרְעוּ כְאֶחָד וְאַרְיֵה כַּבָּקָר יֹאכַל תֶּבֶן וְנָחָשׁ עָפָר לַחְמוֹ …[xii]-כל בעלי החיים יחזרו להיות צמחונים, ורק הנחש ישאר בשפלותו.

נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה כאן, שיפור התקשורת ביננו לבין ה' שהולך להיות בהמשך הגאולה:

וְהָיָה טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה עוֹד הֵם מְדַבְּרִים וַאֲנִי אֶשְׁמָע.[xiii] מסתבר שלא רק התקשורת ביננו הולכת ונעשית יותר מהירה, גם עם הקב"ה יהיה כך.

מובא במדרש רבה:

מַהוּ בְּכָל קָרְאֵנוּ אֵלָיו, אָמְרוּ רַבָּנָן יֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לְאַרְבָּעִים יוֹם, מִמִּי אַתְּ לָמֵד מִמּשֶׁה, דִּכְתִיב (דברים ט, יח): וָאֶתְנַפַּל לִפְנֵי ה' כָּרִאשֹׁנָה אַרְבָּעִים יוֹם וגו', וְיֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לְעֶשְׂרִים יוֹם, מִמִּי אַתְּ לָמֵד מִדָּנִיֵּאל, דִּכְתִיב (דניאל י, ג): לֶחֶם חֲמֻדוֹת לֹא אָכַלְתִּי וגו' עַד מְלֹאת שְׁלשֶׁת שָׁבֻעִים יָמִים, וְאַחַר כָּךְ אָמַר (דניאל ט, יט): ה' שְׁמָעָה ה' סְלָחָה וגו'. וְיֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לִשְׁלשָׁה יָמִים, מִמִּי אַתְּ לָמֵד, מִיּוֹנָה, דִּכְתִיב (יונה ב, א): וַיְהִי יוֹנָה בִּמְעֵי הַדָּג וגו', וְאַחַר כָּךְ (יונה ב, ב): וַיִּתְפַּלֵּל יוֹנָה אֶל ה' אֱלֹהָיו מִמְּעֵי הַדָּגָה. וְיֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לְיוֹם אֶחָד, מִמִּי אַתְּ לָמֵד, מֵאֵלִיָּהוּ, דִּכְתִיב (מלכים א יח, לו): וַיִּגַּשׁ אֵלִיָּהוּ הַנָּבִיא וַיֹּאמַר וגו'. וְיֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁנַּעֲנֵית לְעוֹנָה, מִמִּי אַתְּ לָמֵד, מִדָּוִד, דִּכְתִיב (תהלים סט, יד): וַאֲנִי תְפִלָּתִי לְךָ ה' עֵת רָצוֹן. וְיֵשׁ תְּפִלָּה שֶׁעַד שֶׁלֹא יִתְפַּלֵּל אוֹתָהּ מִפִּיו, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יַעֲנֶה, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה סה, כד): וְהָיָה טֶרֶם יִקְרָאוּ וַאֲנִי אֶעֱנֶה.[xiv]

לסיכום למה לצפות בהמשך הגאולה:

אריכות ימים מופלגת, בריאות איתנה, צדיקים מקבלים את שכרם, חזרה לחיי צמחונות של האנשים והחיות, תקשורת מיידית בזמן אמת עם הקב"ה, הרוע יעלם והששון יהיה עדי עד. יאלה אנחנו מחכים כבר...

 

 

 [i] ישעיהו סג,יז ברש"י

[ii] מלבי"ם על ישעיהו סג,יז

[iii] ישעיהו סה,א

[iv] שם ד

[v] ברכות ז,א

[vi] ישעיה סה,יג

[vii] . שם ט"ז

[viii] אבן עזרא שם

[ix] שם כ'

[x] רש"י על בראשית ו,לב'

[xi] ישעיהו סה,כא

[xii] שם פסוק כה

[xiii] שם פסוק כד

[xiv] דברים רבה ב׳:י״ז