שאלה:

למה החלב חלבי ולא בשרי הרי הוא יוצא מהבהמה, ומיוצר מדמה?

תשובה:

הרב קוק מבאר את איסור בשר בחלב כך, אכילת הבשר באה על חשבון חיי הבהמה, אכילת הבשר מחייבת שחיטת הבהמה וקיפוח חייה. ואילו החלב לעומתו אפילו שגם הוא נועד בראש ובראשונה להזנת ולדות הבהמה, מיהו אין באכילתו קיפוח חיי הבהמה. ואין בו חסרון גדול כמו באכילת הבשר. הפרדה בין הבשר לחלב מזכירה לנו שאין הם באותה דרגה מוסרית, אין להשוות בין השמוש בחלב לאכילת הבשר.

נמצאנו למדים שהבשר נחשב כבשר בעצם רק לאחר שחיטת הבהמה. וכל זמן שהיא חיה אין בשרה בשרי, במובן שהתורה מתכוונת. אם כן אין שאלה על החלב, כי החלב מופרש מגוף הבהמה בחיותה ואז גם בשרה עדין לא בשרי.החלב הינו סם חיים. הינו המזון המדויק ביותר שקיים להחיות כל חי. 

חכמינו שואלים מדוע הבל היה רועה צאן, מה התועלת שהיתה לו בכך, הרי בראשית ההיסטוריה עד המבול היתה אסורה אכילת בשר לבני האדם?

התשובה לכך שהוא השתמש בצמר הכבשים ובחלבן שהם לא נאסרו לאדם הראשון. 

בברכה בעז מלט

שאלה:

 

נראה לי שכף מעץ לא צריכה לעבור הטבלה. נכון/לא נכון?


תשובה:

אם בטח מתכוונת לכף חדשה האם צריכה טבילה. כלי עץ גם אם יוצרו על ידי גוי אינם צריכים טבילה, רק כלי מתכת וזכוכית