שאלה:

האם נשאר זכר למלכי בית דוד?

תשובה:

לצדקיהו מלך יהודה כנראה לא היה זכר שכן נבוכדנצר מלך בבל הרג אותו ואת ילדיו. אבל יהויכין אחיינו( שנקרא גם יכניה) שמלך לפני צדקיהו ונלקח לבבל עוד לפניו ממנו כן נשאר זכר.

המשך קריאה: נשאר זכר למלכי בית דוד?

 

שאלה:

מי אמר שיש כזה דבר נשמה, אולי אלה רק דמיונות שלנו. מי שמנהל את חיינו זה איזה חלק בשכלנו וכשהוא מתקלקל מסתיימים החיים?

המשך קריאה: מי אמר שיש לנו נשמה