2

 

שאלה:

כמה אנשים צריכים להיות עם השליח צבור כדי להתחיל את חזרת הש"ץ ?

ברור שלכל דבר דבקדושה צריך עשרה גברים מגיל 13.

ברם אם שישה עוד לא שמעו חזרת הש"ץ, והשאר כבר שמעו , מצטרפים למנין ויכולים לגשת לחזרת הש"ץ.וכן יכול להצטרף מי שהגיע באיחור וטרם התפלל.

אם מתוך העשרה אחד ישן או נמצא בתפילת עמידה ולא יכול לענות, מצטרף עמהם ונחשבת לתפילת צבור.

אבל נכון לכתחילא לבדוק לפני חזרת הש"ץ שיש תשעה שיענו אמן אחר הברכות.

(שו"ע נה ה' )(ילק"י תפילה רפז)

 

שאלה:

האם יש להקפיד על עשרה מתפללים לפני תפילת העמידה, שיגיעו ביחד לתפילה?

תשובה:

הכלל הוא שלכל דבר שבקדושה צריך עשרה. ברם אם ישנם בבית הכנסת עשרה אנשים, ורק שישה מתוכם הגיעו לתפילת העמידה ביחד, הם יכולים להתפלל עמידה, ונחשבת תפילתם כתפילת ציבור. (רמב"ם ,תפילה ח' ד')(שו"ע סט)(ילק"י תפילה קמה)

 

שאלה:

האם מותר להשתמש במשאף לחולי אסטמה בשבת?


תשובה:
ישנו איסור לקיחת תרופות בשבת. מהחשש לשחיקת סממנים. אמנם הטעם לא קיים היום אבל האיסור לא בטל. 
ודין זה מדובר באדם הסובל ממיחוש בעלמא. אבל חולה אפילו כזה שאין בו סכנה מותר לקחת תרופות בשבת
עיין ילקוט יוסף שבת כרך ד, עמוד קכט

חיפוש חומרים באתר

היושבת בגנים-בית הארחה כפרי