בס"ד ערב ש"ק פרשת בראשית התש"פ
חומש בראשית- החומש של הרמב"ם. למה אני קורא לו כך? כי הרמב"ם טוען בספרו המורה שאם נעמיק בחוכמת הטבע, בחוכמת הכוכבים, בחוכמת הכימיה, הגאולוגיה וכדו, בוודאי נגיע להכרת בורא העולם. נבחין ללא ספק ביד ההשגחה העליונה. וספר בראשית מפגיש אותנו עם ה' כבורא העולם. הרמב"ם שמלבד בקיאותו הגדולה בתורה היה גם חכם בחוכמות הטבע, הוא ראה את חכמת הבורא בתוך כל מערכות הטבע. למרות שניכרים דברי אמת, עדיין נכון לעכשיו, לא כל המדענים מאמינים בבורא העולם, חלקם סבורים שאפשר שכל העולם הזה נוצר בדרך מקרה. אגב הרב קוק כותב בספרו אורות האמונה שהכופרים בה' כבורא העולם הם מאמינים יותר גדולים בניסים מאשר המאמינים בה', כי הם סבורים שאפשר שבמקרה ייווצר כזה עולם משוכלל, וזה נס פלאי. ניתן דוגמא, נגיד שהלכת במדבר סהרה ומצאת סכין נירוסטה עם דוגמא וכתובית מכסף עליו, כמה סיכויים היית נותן שהוא נוצר בדרך מקרה במשך כמה מיליוני שנים, לעומת אפשרות שמישהו עבר כאן לפניך ונפל לו הסכין? ומה דעתך, הסכין הזה או הזבוב, מה מהם יותר משוכלל ובאיזה יחס? תסכימו איתי שהזבוב משוכלל מהסכין ביחס עצום? יחס של אין סוף , אז על הסכין לא נקבל טענה שהוא נוצר במקרה ועל הזבוב כן?? בכל אופן אנו רואים שהרמב"ם לא שכנע את כולם.

המשך קריאה: חמישה חומשי תורה- חמש דרכים להכיר ולהתחבר להשם