בס"ד ערב ש"ק פרשת בראשית התש"פ
חומש בראשית- החומש של הרמב"ם. למה אני קורא לו כך? כי הרמב"ם טוען בספרו המורה שאם נעמיק בחוכמת הטבע, בחוכמת הכוכבים, בחוכמת הכימיה, הגאולוגיה וכדו, בוודאי נגיע להכרת בורא העולם. נבחין ללא ספק ביד ההשגחה העליונה. וספר בראשית מפגיש אותנו עם ה' כבורא העולם. הרמב"ם שמלבד בקיאותו הגדולה בתורה היה גם חכם בחוכמות הטבע, הוא ראה את חכמת הבורא בתוך כל מערכות הטבע. למרות שניכרים דברי אמת, עדיין נכון לעכשיו, לא כל המדענים מאמינים בבורא העולם, חלקם סבורים שאפשר שכל העולם הזה נוצר בדרך מקרה. אגב הרב קוק כותב בספרו אורות האמונה שהכופרים בה' כבורא העולם הם מאמינים יותר גדולים בניסים מאשר המאמינים בה', כי הם סבורים שאפשר שבמקרה ייווצר כזה עולם משוכלל, וזה נס פלאי. ניתן דוגמא, נגיד שהלכת במדבר סהרה ומצאת סכין נירוסטה עם דוגמא וכתובית מכסף עליו, כמה סיכויים היית נותן שהוא נוצר בדרך מקרה במשך כמה מיליוני שנים, לעומת אפשרות שמישהו עבר כאן לפניך ונפל לו הסכין? ומה דעתך, הסכין הזה או הזבוב, מה מהם יותר משוכלל ובאיזה יחס? תסכימו איתי שהזבוב משוכלל מהסכין ביחס עצום? יחס של אין סוף , אז על הסכין לא נקבל טענה שהוא נוצר במקרה ועל הזבוב כן?? בכל אופן אנו רואים שהרמב"ם לא שכנע את כולם.
חומש שמות- החומש של רבי יהודה הלוי. בספרו הכוזרי, ריה"ל מבאר את העוצמה של המסורת. אומה שלמה שזוכרת את קורות חייה. שהעבירה מאב לבן את יציאת מצרים, קריעת ים סוף, ירידת המן במשך ארבעים שנות הנדודים במדבר ואת מתן התורה ועוד פרטים רבים. וזו הגרסה היחידה של קורות חייה שעברה מדור לדור, זה דבר מאוד חזק, לא יתכן שעם שלם יסלף ויספר סיפור היסטורי שקרה לו כביכול ולא היה ולא נברא. אגב המוסלמים טוענים שהקוראן אמיתי והראיה שלהם שכל מי שקורא אותו יבחין שהוא לא אנושי אלא אלוהי. לעומת זאת היהדות אומרת שהתנ"ך אמיתי, והנבואות בו מאת השם, לא מטענה כי אי אפשר שבן אנוש יכתוב אותו, אלא כי זו המסורת שלנו. גם כאן ניכרים דברי אמת, ואני הקטן לא שמעתי עד כה שום טענה של ממש הדוחה ראיה זו. בכל אופן גם הרמב"ם וגם ריה"ל מדברים שכלית, ולא כולם מתחברים לזה.
חומש ויקרא-המפגש במקום בו בחר השם. בימים בהם המשכן או הבית עמד על מכונו, כל מי שחשקה נפשו להכיר ולהתחבר אל השם, היה צריך רק לעלות לרגל לבית המקדש, והיה זוכה לחוש ולראות את השכינה, לחוש את הניסים הנעשים דבר יום ביומו בבית המקדש. להתפלל ולהענות על ידי השם אם על ידי נביא או באורים ותומים שעל הכהן הגדול. זו דרך נפלאה להתחבר לה', אלא שזו דרך מצוינת לזמן הבית. ואנו יושבים בחושך כבר מאות בשנים, ומצפים לבנית הבית השלישי שיבנה בקרוב בע"ה.
חומש במדבר- החומש של רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן לא היחידי שהלך בדרך זו אבל הוא הדגיש אותה במיוחד. לשיטתו אין תועלת גדולה ואין צורך לחקור בחקירות שכליות על דבר בוראו ומנהיגו של עולם. אנו מוזמנים לפנות אליו ישירות. הוא קשוב לכולם. אין לו מספר תפוס ואין נפילת רשת , אין תא קולי ונא לא להשאיר הודעות. כל אחד מוזמן בזמנו החופשי לעשות התבודדות ולדבר עם השם בשפתו הוא, השם עונה לכל הפניות והכי מהר לאלו שבאות מקירות הלב. כמו רבי נחמן גם חומש במדבר מספר לנו על הפגישות בדרך, בסיבוכים, בתלונות ובמחלוקות.
חומש דברים-החומש של עם ישראל. עד כאן ראינו שאנו יכולים לפגוש את השם דרך הבריאה, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, דרך המקדש, ודרך פניה ישירה אליו. הדרך החמישית הינה דרך עם ישראל. עַם זוּ יָצַרְתִּי לִי תְּהִלָּתִי יְסַפֵּרוּ.(ישעיה מג). בחומש דברים בא משה רבנו ומדבר מעצמו דיבור שהשם אחר כך מצוה להכניס לתורה, ז"א הפה של משה רבנו גם קדוש. הרב קוק מבאר שה' הטביע טבע של קדושה לעם ישראל. השם הטעין אותנו בתורת חיים הטבועה בנו. מה זה עוזר לנו? כשאנו לומדים ושומעים דברי קודש, אנו משווים את הנשמע למה שנמצא במאגרים הפנימיים שלנו, כאשר יש התאמה אז אנו מקבלים את הדברים, ותסיסה הרת עולמים מתהווה. בקיצור ישנה הזדהות פנימית בעם ישראל עם העניין האלוהי. אז למה לא כל עם ישראל מאמין בה'? כי יש לכל אחד חופש בחירה אם להקשיב לקול הפנימי שלו או לא. ככלל ככל שהאדם יותר מחובר לעם ישראל כך גם הוא יותר מחובר לה'.